Phân biệt các loại iPhone: hàng thương mại mới, hàng Apple đổi bảo hành, hàng refurbished, hàng mẫu tại cửa hàng

Để phân biệt các loại iPhone như:

  • Hàng thương mại mới
  • Hàng Apple đổi bảo hành
  • Hàng Refurbish CPO
  • Sản phẩm mẫu tại cửa hàng

Bạn có thể nhận dạng bằng ký tự trong phần thông tin trên iPhone
– Vào Cài đặt chung (General) – Giới thiệu (About) – Kiểu máy (Model) để xem thông tin, quy tắc của Apple như sau:
Ví dụ: MxxxYY/A, trong đó ký tự đầu tiên quy định loại hàng, xxx là mã riêng không cần quan tâm, YY là quy định mã sản phẩm cho từng thị trường/quốc gia (Vd: LL, J, VN..)
MxxxYY/A – ký tự M là hàng sản xuất thương mại mới
NxxxYY/A – ký tự N là hàng Apple đổi bảo hành
FxxxYY/A – ký tự F là hàng refurbished (sản phẩm Apple tân trang lại)
3xxxYY/A – ký tự đầu tiên nếu là Số (3) là hàng Apple sản xuất cho các cửa hàng trưng bày sản phẩm của Apple

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *