Notice: Undefined index: adminbar_logo_resize in /home/maytinhb/public_html/wp-content/plugins/WPShapere/assets/css/wps-front-css.php on line 90

Monthly Archives: Tháng Tư 2017

Phân biệt các loại iPhone: hàng thương mại mới, hàng Apple đổi bảo hành, hàng refurbished, hàng mẫu tại cửa hàng

Để phân biệt các loại iPhone như: Hàng thương mại mới Hàng Apple đổi bảo hành Hàng Refurbish CPO Sản phẩm mẫu tại cửa hàng Bạn có thể nhận dạng bằng ký tự trong phần thông tin trên iPhone – Vào Cài đặt chung (General) – Giới thiệu (About) – Kiểu máy (Model) để xem […]